Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Masterprogrammet kombinerer teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir deg innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer som

  • sosial ulikhet
  • integrering
  • velferdsstaten
  • digitalisering

Som sosiolog vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Hvilke tema sosiologer jobber med varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil en sosiolog alltid kunne sette seg raskt inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan arbeide med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid i bedrifter og organisasjoner.

Her har du et lite utvalg av yrkesmuligheter for sosiologer:

  • planleggings- og utredningsarbeid
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høyskole

forskning ved universitet, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi

Alle utdanninger innen