Sosiologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Er du opptatt av menneskelig samspill og ønsker å forstå samfunnet vi lever i? I sosiologien får du lære om hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan endringene påvirker valgmulighetene og handlinger til enkeltmennesket.

Sosiologistudiet gir deg verktøy som du kan bruke til utforskning og forståelse av fenomener som

  • sosial ulikhet
  • kommunikasjon
  • organisasjoner
  • velferdsstaten
  • kjønn
  • makt

Som sosiolog vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Du vil raskt kunne sette deg inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan arbeide med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid i bedrifter og organisasjoner.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.50 (primær)
45.40 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

194880

Lignende utdanninger