Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 46.20 (primær)
 • 47.40 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194880

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Er du opptatt av menneskelig samspill og ønsker å forstå samfunnet vi lever i?

I sosiologi får du lære om hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan endringene påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Sosiologistudiet gir deg verktøy som du kan bruke til utforskning og forståelse av fenomener som:

 • sosial ulikhet
 • kommunikasjon
 • organisasjoner
 • velferdsstaten
 • kjønn
 • makt

Med bachelor i sosiologi vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Du vil raskt kunne sette deg inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan arbeide med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid i bedrifter og organisasjoner.

Med bachelor i sosiologi kan du jobbe med:

 • planleggings- og utredningsarbeid
 • arbeid i interesseorganisasjoner
 • arbeid i internasjonale organisasjoner

formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Alle utdanninger innen