Sosialantropologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Antropologi er et allmenndannende fag som gir deg en unik mulighet til å tilegne deg kunnskap om ulike samfunn gjennom empiriske studier og feltarbeid. Studiet har nærhet til teknologiske fagmiljøer og aktører i næringslivet og gir gode muligheter til å studere moderne, komplekse organisasjoner. Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid, slik som transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon.

Du får en allsidig innføring i ulike tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Gjennom feltarbeid lærer du å omsette praktiske erfaringer til faglig kunnskap. Dette gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialantropologi