Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

I sosialantropologi studerer du det sosiale og kulturelle mangfoldet i verden. Med en master i sosialantropologi får du inngående kunnskap om hvordan du kan studere ulike samfunn gjennom empiriske studier og feltarbeid. Studiet har nærhet til teknologiske fagmiljø og aktører i næringslivet, slik at du har mulighet til å studere moderne, komplekse organisasjoner.

Du får muligheten til å fordype deg i din hovedinteresse innenfor faget, uansett hvor det er i verden. I masteroppgaven former du ditt eget forskningsprosjekt, og gjennomfeltarbeidet gjør du deltakende observasjon, som innebærer å leve sammen med og observere folk over lengre tid. På denne måten kommer du tett på menneskene og samfunnet og lærer å se verden fra deres perspektiv.

Som sosialantropolog blir du ansett som en kulturoversetter i en globalisert verden hvor vi stadig er i kontakt med hverandre over hele verden. Du kan for eksempel jobbe med:

  • bistands- og utviklingsarbeid
  • integrering og tilrettelegging
  • velferd
  • organisasjonsutvikling
  • offentlig forvaltning
  • kommunikasjon
  • næringsliv
  • miljøvern

Studiet gir det varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe hos bistands- og interesseorganisasjoner, slik som Røde kors, Regnskogsfondet og FN, i kommunal sektor, i f eks flyktningmottak, i departementer, NAV, og i undervisnings- og forskningsinstitusjoner som norske universiteter og høyskoler. Mange jobber også som konsulent eller rådgiver i ulike bedrifter og organisasjoner, mens noen jobber i privat næringsliv.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialantropologi

Alle utdanninger innen