Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Sosialantropologer studerer det sosiale og kulturelle mangfoldet i verden. Med en master i sosialantropologi får du inngående kunnskap om hvordan du kan studere ulike samfunn gjennom empiriske studier og feltarbeid.

Masterprogrammet dreier seg i stor grad om masteroppgaven, der du former ditt eget forskningsprosjekt og gjennomfører feltarbeidet i inn- eller utland. I felt lever du sammen med og observerer mennesker og samfunn over lengre tid, og på denne måten kommer du tett på og lærer å se verden fra deres perspektiv.

Som sosialantropolog blir du ansett som en kulturoversetter. Dette er viktig kompetanse i en globalisert verden hvor vi i stadig økende grad er i kontakt og samhandler med andre fra hele verden. Kompetansen du får gjennom programmet åpner mange dører til ulike sektorer og du kan for eksempel jobbe

  • med bistands- og utviklingsarbeid hos bistands- og interesseorganisasjoner, slik som Røde kors, Regnskogsfondet og FN.
  • med integrering og tilrettelegging, velferd, organisasjonsutvikling i kommunal sektor, departementer (inkludert ulike etater), og privat næringsliv.
  • med undervisnings- og forskningsaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler.
  • med andre oppgaver som konsulenter eller rådgivere innenfor privat næringsliv, miljøvern, kommunikasjon i ulike bedrifter og organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialantropologi

Alle utdanninger innen