Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 37.90 (primær)
 • 31.60 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194879

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer blir stadig større? På bachelorprogrammet i sosialantropologi lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden, og det omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom feltarbeid og deltakende observasjon lærer du om ulike kulturer og samfunn fra innsiden. Kunnskap om kultur er viktig for å forstå lokale og globale prosesser og utfordringer.

Du lærer om tema som:

 • Makt
 • Religion
 • Politikk
 • Konflikt
 • Kommunikasjon

Som sosialantropolog blir du ansett som en kulturoversetter i en globalisert verden. Kompetansen du får gjennom programmet åpner mange dører til ulike sektorer og du kan for eksempel jobbe med:

 • bistands- og utviklingsarbeid hos bistands- og interesseorganisasjoner, slik som Røde kors, Regnskogsfondet og FN
 • integrering og tilrettelegging, velferd, organisasjonsutvikling i kommunal sektor, departementer og ulike etater, og privat næringsliv
 • undervisnings- og forskningsaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler.
 • andre oppgaver som konsulenter eller rådgivere innenfor privat næringsliv, miljøvern, kommunikasjon i ulike bedrifter og organisasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialantropologi

Alle utdanninger innen