Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 194699

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Skipsingeniøren får løsningene om bord maritime konstruksjoner til å fungere sammen. Det kan være fiskebåt, speedbåt, oppdrettsanlegg, cruiseskip, autonomt fartøy, ROV, lasteskip - prinsippene er de samme - alt kommer an på hva farkosten skal gjøre.

Etter endt studie får du en tverrfaglig ingeniørkompetanse som gjør deg attraktiv i næringslivet. Fremtidens havnæring trenger ingeniører til å ta vare på og videreutvikle mulighetene som ligger foran oss, så etterspørselen etter skipsingeniører er stor.

På studiet kan du bruke interessen din for realfag til å lære design, prosjektering og 3D modellering av skip og marintekniske løsninger. Du lærer hvordan utforming, produksjon og materialvalg kan påvirke et produkt med tanke på livsløp og miljø.

På NTNU i Ålesund har vi en praktisk tilnærming til studiet og jobber i laboratorier med prosjekter. Arbeid med prosjekter knyttes inn i undervisning for å kunne relatere teoriene man lærer til praksis.

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis kan du søke om opptak til denne ingeniørutdanningen etter Y-vei modellen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen