Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Gjennom forskerutdanningen i samfunnsvitenskap vil du lære hvordan du kan drive med aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny kunnskap innenfor samfunnsvitenskapen. I løpet av studiet tar du ph.d.-emner og skriver en vitenskapelig avhandling innfor et bestemt forskningstema. Du kan gjennomfører utdanningen innen en av programmets fagretninger:

  • geografi
  • psykologi
  • sosialantroplogi
  • sosialt arbeid
  • sosiologi
  • statsvitenskap

Gjennom forskerutdanningen får du avansert vitenskapelig ekspertise og analytiske ferdigheter. En doktorgrad i samfunnsvitenskap kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen