Psykologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i psykologi skal gi studentene en vitenskapelig kompetanse innen faget på et slikt nivå at den kvalifiserer for en generell evne til å belyse allmenne psykologiske problemstillinger ut ifra en prinsipiell, kritisk og løsningsorientert tenkemåte. Du kan velge mellom to studieretninger ¿ Master i psykologi, studieretning læring ¿ hjerne, atferd og omgivelser eller Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykologi

Lignende utdanninger