Psykologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i psykologi skal gi studentene en vitenskapelig kompetanse innen faget på et slikt nivå at den kvalifiserer for en generell evne til å belyse allmenne psykologiske problemstillinger ut ifra en prinsipiell, kritisk og løsningsorientert tenkemåte. Du kan velge mellom to studieretninger: 1. Læring ¿ hjerne, atferd og omgivelser og 2. arbeids- og organisasjonspsykologi.

Med en master i psykologi får du en etterspurt kompetanse, som kan brukes innen undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid, utredning og forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykologi

Lignende utdanninger