Psykologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet gir deg en grundig innføring i psykologifaget slik at du kan redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener og kunne vise til en forskningsbasert forståelse av disse. Årsstudium i psykologi er på 60 studiepoeng (1 år) og gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som ønsker kunnskap innenfor de psykologiske basaldisiplinene.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i psykologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.20 (primær)
52.10 (ordinær)

Studieplasser

145

Søknadskode (SO)

194752

Lignende utdanninger