Fakta

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 20. juni

Informasjon oppdatert

17. februar 2023.

Om studiet

Dette tilbudet gir deg en analytisk gjennomgang av treforedlingsindustriens råstoff, prosesser og produkter for å gi deg en bredere forståelse av sammenhengene og begrensningene i treforedlingsprosessene.
 

Innhold

Kurset gir en innføring i treforedlingsindustriens råvarer og produksjonsprosesser:

 • Fiberråvarer og fiberstruktur
 • Fiberråvarenes kjemi
 • Massetyper og masseegenskaper
 • Papiregenskaper
 • Viktige enhetsoperasjoner og det fysiske og kjemiske grunnlaget for dem:
  • Masse- og energibalanser
  • Varmeveksling
  • Blanding og pumping
  • Vask og avvanning
  • Siling og rensing
  • Flotasjon
 • Massefabrikken:
  • Mekanisk og kjemimekanisk masseframstilling
  • Framstilling av returfibermasser
  • Sulfittcelluloseframstilling
  • Bleking
 • Papirmaskinen og tørkemaskinen:
  • Vann og masseberedning
  • Tilførselssystem og innløpskasse
  • Vireparti og avvanning
  • Presspartiet
  • Tørkepartiet
 • Utslipp, miljø og utslippsrensing
 • Lukking og intern vannrensing

Kurset vil særlig fokusere på sammenhengen mellom de ulike delene av et produksjonsanlegg.

Undervisningsopplegg

Læringsaktivitetene vil være forelesninger og regneøvinger på samlingene.
Mellom samlingene skal deltakerne jobbe med øvinger knyttet til industrielle caser.

Eksamen holdes som 4-timers digital hjemmeeksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

For å få din søknad behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjon

Rangering av søkere:

 1. Søkere fra samarbeidsbedriftene
 2. Andre søkere