Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

PREHOS

Poenggrenser 2021

  • 50.40 (primær)
  • 57.60 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194554

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du klar for et meningsfullt, variert og krevende yrke? Er du interessert i en jobb der du gir den første behandlingen til mennesker som trenger livreddende akuttmedisinsk, psykososial hjelp og transport? Da er bachelor i paramedisin ved NTNU på Gjøvik midt i blinken for deg!

En paramedisiner (paramedic) jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste, der riktig hjelp kan avgjøre liv eller død. Du vil møte mennesker i noen av livets mest krevende situasjoner, fra nyfødte til eldre, både friske og alvorlig fysisk eller psykisk syke. Du må være i stand til å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og bruke din kunnskap og dine ferdigheter i krevende situasjoner. Dette krever handlingskraft, evne til kommunikasjon og til å ta beslutninger når minuttene teller. Gjennom studiet utvikler du handlingskompetanse og får oppdatert kunnskap som er viktig i arbeidet som paramedisiner. Utrykningskjøring er en del av utdanningen og det gis opplæring og kompetansebevis for utrykningskjøring. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet.

Som paramedisinstudent ved NTNU på Gjøvik har du tilgang på topp moderne fasiliteter for helsefaglig simulering, hvor du øver på situasjoner du vil møte i arbeidslivet. Blant annet har vi en egen ambulansesimulator. Praksisstudier i ambulansetjenesten, legevakt, akuttmottak og andre spesialavdelinger på sykehus og rehabilitering, rus- og psykiatri er en viktig del av utdanningen i paramedisin. NTNU i Gjøvik har et nært og godt samarbeid med helsetjenestene for å kunne tilby gode praksisplasser. Paramedisinere jobber først og fremst i ambulansetjenesten, men luftambulansen, AMK (113), akuttmottak samt legevakt vil også være aktuelle arbeidssteder.

Alle utdanninger innen