Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PREHOS
Poenggrenser 2023:
  • 47.40 (primær)
  • 53.90 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 194554

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Er du klar for et meningsfullt, variert og krevende yrke? Er du interessert i en jobb der du gir den første behandlingen til mennesker som trenger livreddende akuttmedisinsk, psykososial hjelp og transport? Da er bachelor i paramedisin ved NTNU på Gjøvik midt i blinken for deg! En paramedisiner (paramedic) jobber med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjeneste, der riktig hjelp kan avgjøre liv eller død. Du vil møte mennesker i noen av livets mest krevende situasjoner, fra nyfødte til eldre, både friske og alvorlig fysisk eller psykisk syke. Du må være i stand til å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og bruke din kunnskap og dine ferdigheter i krevende situasjoner. Dette krever handlingskraft, evne til kommunikasjon og til å ta beslutninger når minuttene teller. Gjennom studiet utvikler du handlingskompetanse og får oppdatert kunnskap som er viktig i arbeidet som paramedisiner. Utrykningskjøring er en del av utdanningen og det gis opplæring i og kompetansebevis for utrykningskjøring. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet. Som paramedisinstudent ved NTNU på Gjøvik har du tilgang på topp moderne fasiliteter for helsefaglig simulering, hvor du øver på situasjoner du vil møte i arbeidslivet. Blant annet har vi en egen ambulansesimulator. Praksisstudier i ambulansetjenesten, legevakt, akuttmottak og andre spesialavdelinger på sykehus og rehabilitering, rus- og psykiatri er en viktig del av utdanningen. NTNU i Gjøvik har et nært og godt samarbeid med helsetjenestene for å kunne tilby gode praksisplasser. Paramedisinere jobber først og fremst i ambulansetjenesten, men luftambulansen, AMK (113), akuttmottak samt legevakt vil også være aktuelle arbeidssteder.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i paramedisin

Alle utdanninger innen