Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Doktorgradsstudiet (ph.d) i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Gjennomføring av komplekse nautiske operasjoner i dag krever tverrfaglighet og differensiert kompetanse, inkludert forskerkompetanse, for sikker og effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen