Nøkkelinformasjon

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Doktorgradsstudiet (ph.d) i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Gjennomføring av komplekse nautiske operasjoner i dag krever tverrfaglighet og differensiert kompetanse, inkludert forskerkompetanse, for sikker og effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen