Medisinstudiet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

360

Semester

12

Om studiet

Medisin er studiet av den menneskelige organisme, fra den minste celle til større organer. Du vil lære om hvordan kroppen fungerer optimalt, og hva som skjer ved sykdom. Medisinsk forskning fører til nye og spennende behandlingsteknikker. Vi får stadig ny kunnskap om sykdomsprosesser. Fra og med 3. studieår vil det være mulig å fortsette medisinstudiet ved NTNU Link Levanger. Medisinstudiet i Trondheim varer i seks år, og fører til graden cand.med. Ved oppnådd grad får du autorisasjon som lege, og kan søke stilling som lege i spesialisering (LIS-lege).

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae/Candidata medicinae

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

60.70 (primær)
67.00 (ordinær)

Studieplasser

135

Søknadskode (SO)

194740

Lignende utdanninger