Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Ålesund
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Kandidater på ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap vil få en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning innenfor sitt felt. Et ph.d.-prosjekt i medisin og helsevitenskap skal ta utgangspunkt i en problemstilling, og gi faglig og forskningsmessig kompetanse som er karakteristisk for medisinsk/helsevitenskapelig forskning. Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap omfatter alle medisinske og helsefaglige fagområder, som klinisk medisin, molekylærmedisin, nevrovitenskap, samfunnsmedisin og helsevitenskap. Programmet er normert til 180 studiepoeng (tre år).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen