Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Trondheim
Gjøvik
Ålesund

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Kandidater som er tildelt ph.d.-graden i medisin og helsevitenskap skal ha fått en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning i front innenfor sitt forskningsfelt.

En ph.d.-oppgave i medisin og helsevitenskap må ha utgangspunkt i en problemstilling, og skal gi faglig og forskningsmessig kompetanse som er karakteristisk for medisinsk/helsevitenskapelig forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen