Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

25. november 2022.

Om studiet

Dette er et fleksibelt deltidstudium for alle som jobber med veg og jernbane i offentlig eller privat sektor. Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb. På masterutdanningen kan du velge mellom tre studieretninger: veg, jernbane og bru.

Kvalifikasjon/tittel

Master i veg, jernbane og transport

Alle utdanninger innen