Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Med en master i helseledelse får du perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller i helse- og sosialtjenestene. Masterprogrammet bidrar til en utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå og til økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Programmet utdanner handlingsorienterte ledere og gir økt forståelse for endringspresset som dagens ledere står overfor. I studiet får du kompetanse i å takle virksomhetenes behov for kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon, arbeidshelse og pasientsikkerhet. Masterprogrammet tilbys som en fellesgrad av NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i helseledelse

Alle utdanninger innen