Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å fordype deg i barnevernsfeltet?

Masterprogrammet i barnevernsarbeid gir deg en unik mulighet til å jobbe praktisk, og utvikle relevant vitenskapelig kompetanse knyttet til barn og familier i utsatte livssituasjoner. Dette er en svært arbeidsrelevant master, og i løpet av studiet skal du ut i praksis.

På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger. Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Du vil bli utfordret både på innovasjon og sosialt entreprenørskap. Masteren vil derfor gi deg kompetanse til å være med å utvikle framtidens barnevern – både inne praksisfeltet og forskningsfeltet. Du har mulighet til å ta studiet på heltid og deltid.

En master i barnevernsarbeid gir deg kompetanse og perspektiver du kan benytte i barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Du kan blant annet jobbe praktisk innen kommunalt og statlig barnevern, med innovasjon og faglig utvikling. Videre kvalifisere den til opptak på PhD studiet

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevernsarbeid

Alle utdanninger innen