Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du være med å utvikle barnevernsfeltet? Masterprogrammet passer for deg som har interesse for fagutvikling og forskning innen barnevern slik at du kan være med å utvikle praksisfeltet. På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger og du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Studiet vil gi deg ulike perspektiver på

  • Barndom
  • Oppvekst
  • Hverdagsliv
  • Risikoforhold
  • Marginaliseringsprosesser

Samtidig vil studiet være opptatt av hvordan barn og familier kan få en bedre situasjon. Når du skal skrive masteroppgave, velger du å fordype deg i et spesifikt område. På den måten får du trening i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeid. Du har mulighet til å ta studiet på heltid og deltid. Masterstudiet i barnevern kvalifiserer deg for en rekke interessante stillinger:

  • administrative lederstillinger og planleggerstillinger i stat og kommune
  • fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesentra
  • ledende stillinger innen kommunal oppvekst
  • universitets- og høgskolesystemet
  • forskning- og utredningsstillinger

Mange søker seg til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som primært ønsker å styrke egen kompetanse i den jobben de allerede har.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern

Alle utdanninger innen