Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og tar sikte på å videreutdanne fagfolk til barnevernfeltet.

Barnevernsarbeidere vil stå overfor temaer som

  • omsorgssvikt
  • overgrep
  • sosiale og atferdsmessige problemer
  • foreldrekonflikter
  • alvorlig rusmisbruk
  • vold og psykiske helseproblemer
  • fattigdom
  • migrasjonsproblematikk

Du vil manøvrere i et komplekst, mangfoldig og motsetningsfylt felt, hvor både hjelp og kontroll er en del av arbeidsoppgavene dine. Som student på master i barnevern skal du styrke din kompetanse for arbeid i barnevernsfeltet, og delta i forskning og fagutvikling. Med master i barnevern skal du nærme deg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte, og kommunisere med barn og foreldre på en respektfull måte. I tillegg skal du samarbeide med barn og foreldre om å løse vanskelige situasjoner og utføre evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernsfeltet.

Gjennom valgfrie emner kan du velge å fordype deg i ulike sider ved arbeidet som foregår i den kommunale barneverntjenesten, i miljøterapeutiske settinger i og utenfor institusjon, i skjæringspunktet mellom barnevern og skole eller fordypning i utfordringer i barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern

Alle utdanninger innen