Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Språkfag/engelsk, 8.-13. trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • 43.20 (primær)
  • 43.00 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 194685
Språkfag/fransk, 8.-13. trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194686
Språkfag/nordisk, 8.-13. trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 33
Søknadskode (SO): 194687
Språkfag/tysk, 8.-13. trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194689

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din språk- og kulturinteresse med arbeid med barn og ungdom. Som lærer i norsk eller fremmedspråk vil du bli en viktig person i mange unges liv og arbeide med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Den femårige mastergraden kombinerer utdanning i fremmedspråk og/eller nordisk med praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg til språkfaget velger du et annet skolefag: Enten et ekstra språkfag, eller et annet fag som gir undervisningskompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i språkfag / lektor

Alle utdanninger innen