Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

PhD-programmet i kjemi har som mål å utdanne uavhengige forskere på internasjonalt nivå, i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Den grunnleggende forskningen er basert på å løse, og være i overenstemmelse med, FNs mål for bærekraftig utvikling innen helse, energi og miljø. Forskningsaktiviteten og anvendelsen av forskningen knyttes til problemstillinger innen medisinsk teknologi, energiomforming, nano-teknologi, marin- og naturmiljøkjemi. Metodene og teknikkene som brukes i programmet er relevante for anvendelser innen industri og samfunnet generelt. Forskningsgruppene består av internasjonalt anerkjente forskere med omfattende internasjonalt forskningssamarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen