Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vår teknologiske hverdag er sårbar og krever økt fokus på informasjonssikkerhet. Dette er en forutsetning for vellykket digitalisering, økt samhandling og pålitelig informasjon.

Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, som krever mye kunnskap i informatikk og matematikk. I dette studiet lærer du å bygge trygge og solide informasjonssystemer for å håndtere og forebygge dataangrep. Du får en forståelse for etiske og juridiske aspekter ved sikkerhet og personvern. Du lærer å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget på en profesjonell måte.

Du kan velge blant en av tre studieretninger:

  • Informasjonssikkerhetsteknologi
  • Digital etterforskning
  • Informasjonssikkerhetsledelse

Samfunnet er sårbare for cyberangrep og datakriminalitet. Det krever stadig flere eksperter som jobber med digital etterforskning.

Du kan jobbe med digital sikkerhet, etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Studiet kan tas på heltid over to år eller på deltid over fire år ved siden av jobb. Dette er et nettstudium som krever samlinger på inntil 10 dager i semesteret på campus i Gjøvik.

Studieprogrammet undervises på engelsk. Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master in Information Security