Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

ING4R2

Poenggrenser 2021

  • 57.00 (primær)
  • 61.30 (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

194768

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad i design og samtidig blir sivilingeniør. Prosjektarbeid knyttet til design av produkter, brukergrensesnitt, varer og tjenester er kjernen i studieprogrammet. Oppgavene man skal løse i løpet av studiet er ofte bygget på reelle problemstillinger, med oppdragsgivere fra næringslivet, og du vil lære deg å sette deg inn i forskjellige brukergruppers behov. I et samfunn med en overflod av varer og tjenester, kan god design bidra til å skåne miljøet og skape fremtidsrettede løsninger som er nyttige og verdifulle.

Vi legger vekt på:

  • å utvikle evnen til kommunikasjon,
  • lederskap og samarbeid og evnen til å ta sosialt og etisk ansvar,
  • å utvikle forståelsen for hvordan bruk av teknologi får økonomiske, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser,
  • å gi innsikt i vitenskapelige og profesjonelle arbeidsmetoder i design.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi