Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 240
Søknadskode (SO): 194084

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? Som grunnskolelærerstudent for 1.–7. trinn får du kunnskaper i flere undervisningsfag og pedagogiske fag. Gjennom dette studiet får du undervisningskompetanse i tre eller fire undervisningsfag.

Du kan velge blant disse fagene som masterstudieretning:

 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • KRLE
 • musikk
 • samfunnsfag
 • kunst og håndverk
 • tegnspråk
 • spesialpedagogikk
 • sosialpedagogikk

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du får stort ansvar og muligheten til å inspirere mange ulike mennesker.

Som student i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn får du særlig kompetanse på begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk. Du møter nysgjerrige elever i en viktig periode av livet deres, og får jobbe med utvikling av hele mennesket.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 1.–7. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg er det grunnskolelærere i mange andre yrker, som skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Alle utdanninger innen