Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. Studieprogrammet passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker, hvorfor landskapet rundt oss er formet slik det er, og hvordan vi kan utnytte jordas ressurser med minst mulig skade for miljøet.

På dette studiet får du dybdekunnskap i et spesialområde innen geologi. Du lærer å analysere, modellere og løse geologiske problemstillinger og forstå geologiens rolle i samfunnet. Du kan jobbe innen forskning, industri, konsulentvirksomhet, undervisning og offentlig forvaltning. Eksempler på hva du kan jobbe med er forebygging av naturkatastrofer, påvisning og utvinning av olje og gass eller anvendelse av berggrunnen til tuneller og fjellhaller. Med spesialkompetansen du har som ferdigutdannet geolog vil du være ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i geologi

Alle utdanninger innen