Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Engelsk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 194887
Fransk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 7
Søknadskode (SO): 194888
Spansk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194924
Tysk, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 7
Søknadskode (SO): 194890

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. desember 2022.

Om studiet

Visste du at Tyskland er Norges viktigste og største handelspartner? At fransk er offisielt språk i FN, EU, Røde Kors og flere andre internasjonale organisasjoner? At spansk er verdens nest største språk? I dagens internasjonale verden er det et fortrinn å kunne flere fremmedspråk enn engelsk, og med en bachelor i tysk, fransk eller spansk får du en fremmedspråklig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fremmedspråk

Alle utdanninger innen