Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194616

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudium i fransk med didaktikk er et studietilbud rettet spesielt inn mot læreryrket i den norske skolen. Studiet er først og fremst en videreutdanning for kvalifiserte lærere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et spesialiseringsår for studenter som tar grunnskolelærerutdanning eller femårig integrert lektorutdanning. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i fransk med didaktikk

Alle utdanninger innen