Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du å ta PPU på deltid? Da kan du ta fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Deltidsstudiet er samlingsbasert og går over to år. Du kan gjennomføre praksisen på hjemstedet.

FPPU passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en universitets-/høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad, og ønsker å bli lærer i dine fag. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har.

Formidlingskompetanse er viktig i de fleste yrker i dag, og som utdannet lærer vil du derfor stille med et fortrinn på arbeidsmarkedet. Mange med lærerutdanning jobber også andre steder enn i skolen.

Du kan for eksempel jobbe med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Velger du lærerutdanning, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen