Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU innen allmennfag (FPPU-A) er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler PPU for å kunne bli fast tilsatt som lærer.

FPPU-A går er et deltidsstudium og går over to år, og du kan kombinere studiet med jobb. FPPU er samlingsbasert med obligatoriske undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes internett aktivt til blant annet veiledning og studentsamarbeid. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Praksisen kan du ta på hjemstedet ditt.

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag er du kvalifisert som lærer i videregående skole og i grunnskolen ned til og med femte trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har. I tillegg kvalifiserer lærerutdanning til mange andre roller i arbeidslivet.

Formidlingskompetanse er viktig i de fleste yrker i dag, og som utdannet lærer vil du derfor stille med et fortrinn på arbeidsmarkedet. Mange med lærerutdanning jobber også andre steder enn i skolen.

Du kan for eksempel jobb med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Velger du lærerutdanning, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen