Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Som masterstudent i filosofi får du en grundig innføring i filosofisk teori og metode, filosofisk forskning på ulike felt, og anledning til å fordype deg innen et mer avgrenset område av faget

I tillegg til skriftlige arbeider legges det også vekt på muntlig presentasjon av eget arbeid og faglige tekster som en viktig del av læringsprosessen, samt evne til å gi muntlig tilbakemelding på andre studenters arbeid.

Masterprogrammet har to studieretninger - generell filosofi og anvendt etikk. 

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i filosofi og etikk

Alle utdanninger innen