Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Etikk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194588
Filosofi
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194479

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bachelorprogrammet har to studieretninger - filosofi og etikk.

Studieretning filosofi passer for deg som vil jobbe med grunnleggende spørsmål om mennesket og virkeligheten, og gjennom systematisk refleksjon og diskusjon forstå og utfordre etablerte svar på slike spørsmål. På studiet stiller vi spørsmål som hva et meningsfylt og godt liv for mennesket går ut på, og hva forholdet er mellom vitenskap, menneske og samfunn. Som filosofistudiet vil du få trening i å analysere komplekse problemstillinger, og i å tenke helhetlig og kritisk.

Studieretning etikk passer for deg som er særlig engasjert i etiske utfordringer og viktige samfunnsspørsmål, og som ønsker et faglig grunnlag for å kunne håndtere problemstillinger som vårt ansvar overfor hverandre, dyr, og naturen. På studiet lærer du hvordan en stiller etiske spørsmål på en fruktbar måte, og hva det innebærer å diskutere og besvare dem. Som etikkstudent får du kunnskaper og ferdigheter til å utforske ulike etisk-politiske tema, utfordre etablerte oppfatninger, og fremme nye perspektiver.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filosofi og etikk

Alle utdanninger innen