Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 53.60 (primær)
  • 57.80 (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194646

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Hva skal til for å skape en uforglemmelig filmscene? Hvordan kan lyd forsterke handlingen på lerretet? Hvordan bygger man opp handling på film? Hvordan redigerer og klipper man videomateriale? Vil du jobbe med film, fjernsyn, journalistikk, eller andre deler av mediebransjen?

Dette er studiet for deg som vil ha både den praktiske og teoretiske kunnskapen man trenger for å skape film og video! På en bachelor i film- og videoproduksjon ved NTNU vil du lære både teori om film (fiksjons- og dokumentarfilm) og praktisk filmproduksjon. Du vil få tilgang til profesjonelt videoproduksjonsutstyr, redigeringslab., lydstudio og delta i produksjon av flere kortfilmer. Samtidig vil du lære om filmhistorie, om ulike retninger i filmteori og filmanalyse. Det er mulig å ta en del av graden i utlandet og NTNU har samarbeid med en rekke universiteter i hele verden. Vårt institutt har spesielt gode avtaler med samarbeidspartnere i California, USA.

Bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon gir grunnleggende innsikt i og erfaring med mange av profesjonsområdene innenfor film- og fjernsynsproduksjon. En slik bakgrunn vil for enkelte kvalifisere for arbeid innen film- og fjernsynsbransjen. Praktisk-teoretisk mediekompetanse er også etterspurt innenfor både privat- og offentlig sektor i arbeid med teknologi, kultur og media, men er også relevant innenfor yrkessammenhenger som undervisning, informasjonsformidling og journalistikk. For noen danner også studiet et utgangspunkt for videre mastergradsstudier eller praktisk-teoretiske film- og fjernsynsstudier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i film- og videoproduksjon

Alle utdanninger innen