Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194400

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Etikk handler om de moralske og politiske idealer vi til syvende og sist vil stå for, som privatpersoner, yrkesutøvere, og samfunnsborgere: Hva slags person vil du være, og hva slags samfunn vil vi ha og kjempe for?

Årsstudiet i etikk passer for deg som er engasjert i etiske utfordringer og viktige samfunnsspørsmål, og som ønsker et faglig grunnlag for å kunne håndtere slike problemstillinger. Studiet egner seg også godt for deg som ønsker å gå dypere inn i etiske spørsmål på eget fagfelt, og få et gjennomtenkt og kritisk forhold til verdier og idealer i utøvelsen av ditt fag og yrke.

Som etikkstudent lærer du om sentrale grunnsyn og teorier om mennesket og samfunnet, og om vårt forhold til dyrene og naturen. På studiet tar vi opp hvilke kulturelle, sosiale og filosofiske forutsetninger som ligger til grunn for de valgene vi tar, og hvordan våre normer og idealer formes i samspillet mellom mennesker, teknologi og natur.

På årsstudiet i etikk får du mulighet til å arbeide grundig med problemstillinger du er spesielt interessert i. Årsstudiet kan tas på heltid, eller som deltidsstudium over to år.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i etikk

Alle utdanninger innen