Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 44.10 (primær)
  • 52.70 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194170

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold av litteratur, filmer, vitenskapelige verk, tidsskrifter og aviser på engelsk. Men språket er også gammelt, og historien strekker seg over mer enn 1000 år. Årsstudiet i engelsk har som mål å gi deg innsikt i det engelske språkets system. Gjennom både teoretisk og praktisk tilnærming vil du kunne utvikle gode ferdigheter i bruken av moderne engelsk. Her møter du også engelskspråklig litteratur fra ulike perioder, sjangere og geografiske områder.

Videre gir årsstudiet deg innblikk i de kulturelle, politiske og historiske trekkene som ligger til grunn for aktuelle hendelser og situasjoner i engelskspråklige samfunn.

All undervisning foregår på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i engelsk

Alle utdanninger innen