Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 54.50 (primær)
  • 54.30 (ordinær)
Studieplasser: 135
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194769

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Når samfunnet skal gjøres fornybart, klimanøytralt, elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger. Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer. Du lærer å utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger noe som gir deg en unik forståelse av hele energisystemet.

Det handler om fornybar energiproduksjon, renseteknologier, effektiv energibruk i industri og bygninger, og miljøvennlige fremdriftssystemer i transportsektoren.

For å løse energi- og miljøspørsmålene må du være interessert i realfag. Du lærer mye matematikk, IT og fysikk.

Du kan spesialisere deg i:

  • Energi- og prosessteknikk – alt fra vann-, vind- og gassturbiner, til design av termiske anlegg i prosessindustri.
  • Energiplanlegging og miljøanalyse  – strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi for en effektiv og sikker energistyring.
  • Elektrisk energiteknikk og smarte nett – planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for et samfunn som blir mer og mer avhengig av elektrisitet.

Vi er i gang med det grønne skiftet. Derfor er du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi