Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • 38.70 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194439

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du lyst å lære mer om drama- og teaterfeltet gjennom både teori og praksis? Vil du bli introdusert for forestillingsanalyse, teater- og kulturpolitikk, teaterhistorie, sjangerforståelse, skuespillmetoder, improvisasjon og drama- og teaterpedagogikk? Er du nysgjerrig på dramaturgi og konseptutvikling, og ulike modeller og arbeidsmåter for teaterproduksjon? Kunne du tenke deg å lage- og delta i teaterproduksjoner som en del av utdanningen din?

En bachelor i drama og teater ved NTNU gir deg alt dette. Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Undervisningen består av forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og teaterproduksjoner. Du vil også få gjesteforelesninger av relevante bransjefolk, og besøke teaterinstitusjoner og forestillinger. Studiet krever selvstendig arbeid med skriftlige oppgaver og lesing av pensum, men også deltagelse i gruppearbeid med skriftlige og praktiske oppgaver.

Karrieremuligheter: En bachelorgrad i drama og teater gir deg grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i kultur- og formidlingsorganisasjoner, innen det frivillige kulturlivet, kulturadministrasjon og ulike medier. Etter fullført bachelor i drama og teater kan du også søke om opptak på NTNUs masterprogram i drama og teater.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og teater