Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Gjøvik
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2023:
  • 43.60 (primær)
  • 49.80 (ordinær)
Studieplasser: 98
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194300
Trondheim
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2023:
  • 53.10 (primær)
  • 57.30 (ordinær)
Studieplasser: 62
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194940

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bachelorstudiet i Digital infrastruktur og cybersikkerhet gir deg en ettertraktet kompetanse innen cybersikkerhet, robuste datanettverk og moderne IT-drift med virtualisering og skyløsninger. Dette er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.

I studiet lærer du de praktiske ferdighetene arbeidsmarkedet etterspør innenfor infrastruktur og sikkerhet. Du lærer det praktiske og teoretiske innen design og sikring, og digital infrastruktur. Du lærer å planlegge og realisere virtuelle maskinparker og skyløsninger, tolke trusselbildet og bli god på overvåking og sikkerhet.

Dette studieprogrammet gir deg en grundig og generell informatikkutdanning kombinert med en profesjonsrettet og praktisk kompetanse. Samtidig kvalifiserer du deg til ytterligere utdanning på masternivå. NTNU tilbyr flere aktuelle 2-årige masterutdanninger. Studiet tilbys i Trondheim og Gjøvik.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet