Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Applikasjonsutvikling
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 40.70 (ordinær)
Studieplasser: 32
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194840
Cybersikkerhet og programmering
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 48.40 (primær)
  • 48.30 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194004
Systemutvikling
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 56.10 (primær)
  • 58.40 (ordinær)
Studieplasser: 100
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194503

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

il du være med å forme den digitaliserte fremtiden?

Med en dataingeniørutdanning vil du være med på å forme fremtiden og digitalisere alle bransjer for alle formål. Den raske teknologiutviklingen medfører hele tiden nye og spennende produkter og tjenester.

Det er en fordel å like matematikk og ha systematisk og logisk tankegang. På studiet får du jobbe med folk og være med å finne kreative løsninger. Du lærer både praktisk programmering og systemutvikling. Som dataingeniør er du med på innovasjon og nyskaping hele tiden.

Helt fra starten av får du et solid grunnlag i praktisk programmering. Du lærer smidige metoder og støtteverktøy for å arbeide effektivt i team. Du lærer å bygge opp funksjonell, sikker og brukertilpasset programvare ved hjelp av moderne metoder og teknologier.

Systemutvikling, Trondheim: Bruk din kreativitet for å lage brukervennlig og sikker programvare for eksempel internett og mobilenheter.

Cybersikkerhet og programmering, Gjøvik: Lær å lage systemer som sikrer oss mot cyberangrep.

Applikasjonsutvikling, Ålesund: Lær å utvikle mobilapplikasjoner, webteknologi og andre skytjenester.

Dataingeniører jobber med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer. Du kan for eksempel jobbe som programmerer, app-utvikler, systemutvikler, IT-konsulent, sikkerhetskonsulent, prosjektingeniør, IT-arkitekt eller prosjektingeniør.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag