Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 56.10 (primær)
  • 59.00 (ordinær)
Studieplasser: 62
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194770

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Cybersikkerhet og datakommunikasjon er et 5-årig masterprogram som utdanner deg til sivilingeniør med kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjonssystemer, digital sikkerhet og nett. Verden blir mer og mer tilkoblet. Datakommunikasjon er teknologi som datanettverk, Internett, telefon og mobiltelefon som er fundamentet for vårt digitaliserte samfunn. Eksempler er neste generasjons mobilnett, smarte byer, kommunikasjon i strømnett og produksjonsanlegg på land og til sjøs. For å få ny teknologi til å fungere godt, må kommunikasjon mellom enheter være samstemt – og den må være sikker og trygg.

Vil du være med på å realisere neste generasjons Internett og løse nye kommunikasjonsutfordringer? Vil du hjelpe å forsvare vårt samfunn mot digitale sikkerhetstrusler? Er du interessert i hvordan en smart by skapes gjennom intelligente løsninger, og på denne måten bidrar til å fremme et bærekraftig samfunn? Da passer dette fremtidsrettete studiet for deg.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi