Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Det internasjonale masterprogrammet Childhood Studies er en 2-årig forskningsbasert master som gir studenter en forståelse av forholdet mellom barndom og kultur samt hvordan økonomiske, sosiale og politiske dynamikker skaper forskjellige vilkår for barns livssituasjon og velferd i ulike sammenhenger og kontekster, både i det globale nord og globale sør. Programmet er interdisiplinært, og benytter teoretiske og metodologiske diskusjoner fra samfunnsvitenskapelige disipliner. Studieprogrammet er åpent både for norske og selvfinansierte internasjonale studenter. All undervisning foregår på engelsk.

Opptak til studiet krever en bachelorgrad i samfunnsvitenskap, en bachelor med en kombinasjon av humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende utdanning. Childhood studies vil være relevant for å arbeide med barn og barndom både i offentlig og privat sektor. Dette kan inkludere politisk og planmessig arbeid for barns livsvilkår innen offentlige institusjoner, både lokalt og internasjonalt og for arbeid i ikke-statlige organisasjoner (NGOs). Du kan også jobbe med forskning på barn og barndom. Studiet kvalifiserer for opptak til ph.d.

Det er muligheter for stipend for feltarbeidsutgifter for studenter som gjennomfører sin MA-forskning i Etiopia som del av NTNU-Addis Ababa University partnership «to promote knowledge on children and sustainable development» (2019-2023).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Philosophy

Alle utdanninger innen