Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bygningsinformasjonsmodellering gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle kommuniserer gjennom modellene som gjør at kvalitetssikringen blir bedre og at det blir færre feil. Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i BuildingSMART - Intelligent modellering

Alle utdanninger innen