Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 57.70 (primær)
  • 59.30 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194855

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Den 5-årige bioteknologiutdanningen har som mål å gi deg et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning, og du får en variert og interessant studiehverdag. Bioteknologi omfatter studiet av molekyler, celler og organismer med mål om å forstå hvordan biologiske prosesser og organismer fungerer, samt for å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. Bioteknologisk framstilte produkter omfatter vaksiner, enzymer, planter, legemidler og produkter for diagnose og mye mer. Bioteknologi er et fagfelt der teknologi og grunnforskning møtes.

Bioteknologimasteren er tverrfaglig og gir et godt grunnlag for å arbeide innenfor både grunnforskning og industriell utvikling av produkter. Laboratoriekurs gir praktisk erfaring i en rekke av metodene som brukes, og er en viktig del av undervisningen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i bioteknologi /Master i bioteknologi

Alle utdanninger innen