Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.80 (primær)
  • 46.60 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 194440

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Er du interessert i å vite hvordan kroppen leverer fysiske prestasjoner i idrett, hvordan vi lærer nye ferdigheter eller hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse? Da er bachelor i bevegelsesvitenskap ved NTNU midt i blinken for deg! I bevegelsesvitenskap står mennesket og dets fysiske aktivitet og utfordringer knyttet til dette sentralt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og metodiske aspekter ved fysisk aktivitet. Du vil lære å anvende denne kunnskapen for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, sportslige prestasjoner og aktiv og sunn aldring. Bevegelsesvitenskap er et studieprogram som passer for deg som er interessert i teoretisk, praktisk og vitenskapelig arbeid innen idretts-, helse- og bevegelsesvitenskap. Bachelor i bevegelsesvitenskap legger godt til rette for deg som er innstilt på å ta videre utdanning på masternivå i flere forskjellige retninger. Du opparbeider deg en bred kompetanse om mennesket i bevegelse, med stor relevans innenfor folkehelse og idrett. Hvis du ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad finnes det også et årsstudium i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bevegelsesvitenskap

Alle utdanninger innen