Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim
NTNU i Gjøvik

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Har du lyst til å kombinere teknologi og helsefag? Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling? Da kan bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik eller Trondheim være noe for deg!

Som radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografer skal ivareta pasient og pårørende mens de er til undersøkelse eller behandling. Er du både teknisk interessert og kan tenke deg å jobbe med mennesker, er dette en utdanning som kan passe deg. Den raske teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og stråleterapi åpner opp for stadig nye jobbmuligheter

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin. Sentrale emner innen radiografi inkluderer anatomi og fysiologi, sykdomslære, digital bildebehandling, radiografisk bildefremstilling og vurdering, strålefysikk og strålevern, pasientomsorg og pasientsikkerhet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i radiografi

Alle utdanninger innen