Bachelor i radiografi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografer skal ivareta pasient og pårørende mens de er til undersøkelse eller behandling. Er du både teknisk interessert og kan tenke deg å jobbe med mennesker, er dette en utdanning som kan passe deg.

 

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin. Sentrale emner innen radiografifaget er blant annet: anatomi og fysiologi, sykdomslære, digital bildebehandling, radiografisk bildeframstilling og vurdering, strålefysikk og strålevern, pasientomsorg og pasientsikkerhet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i radiografi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.20 (primær)
48.30 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194701

Lignende utdanninger