Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 36.50 (primær)
  • 44.20 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 194824

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Har du lyst til å skape nye produkter ved hjelp av teknologi? Da har du et godt utgangspunkt for å lage fremtidsrettet og nyttig design som er bærekraftig. Produkter som er brukervennlig og holdbare går ikke ut på dato. Eierne blir glad i dem og ønsker ikke å bytte dem ut. På produktdesign og teknologi er du med på hele designprosessen, fra idé til ferdig produkt. Design og estetikk skiller produkter med lik funksjonalitet, kvalitet og pris. For å kunne levere et ferdig produkt må du ha kunnskap om design og teknologi. Du kan jobbe med produktutvikling, brukersentrert design, universell utforming og merkevarebygging.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i produktdesign og teknologi