Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 194699

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Morgendagens skip er utslippsfrie – og du kan være med på å skape dem. Design og konstruksjon av skip er et moderne, avansert og svært interessant fagfelt. Som ingeniør innen skipsdesign vil du bli sentral i å skape lav- og nullutslippsløsningene i norsk skipsfart frem mot 2030. Skipsdesigneren er den som får alle løsningene til å fungere sammen til å oppnå målet: Effektiv skipsfart uten utslipp av hverken klimagasser eller lokal forurensing. Du vurderer alternative drivstoffløsninger uten effekt på klimaet, løsninger for energisparing samt digitale kontrollsystemer. Skipet skal fungere til sitt formål og være elegant, stilig, tøft eller vakkert, alt etter hvilket uttrykk du ønsker å formidle. Du jobber frem løsningene ved hjelp av 3D-modellering og digitale verktøyer, samt uttesting i laboratorium.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen