Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Ålesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

11

Søknadskode (SO)

194699

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Havet som transportvei, energi til havs, sjømat og mineraler er globale satsningsområder. Dette gjør at etterspørselen etter skip, flytende konstruksjoner og faste installasjoner på havbunnen øker. Nord-Vestlandet er verdensledende innen maritim teknologi og operativ drift, og maritim sektor står for en stor andel av eksporten vår i Norge.

Har du interesse for skip, design og funksjon? I dette studiet lærer du design, prosjektering og 3D-modellering av skip og maritime løsninger. Du vil få en tverrfaglig ingeniørkompetanse og være attraktiv på et arbeidsmarked med stadig nye og «grønnere» jobber. Ingeniører skaper fremtiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag, skipsdesign