Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Fleksibel, deltid
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194067
Gjøvik
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194003
Trondheim
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 52.20 (primær)
  • 55.80 (ordinær)
Studieplasser: 105
Søknadskode (SO): 194675
Ålesund
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194023

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du være med på å planlegge bygg, vei, vann og avløp, og samtidig sørge for en grønnere fremtid? Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring og har en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. For å få utslippsfrie byggeplassser, hus som krever lite energi og gjenbruke gamle byggematerialer, må hensynet til miljøet inngå i alle byggeplaner. I tillegg vil kraftig nedbør, svingninger i temperatur, og økt fare for flom, skred og stormflo gi ekstra utfordringer for veier og anlegg i Norge. På byggingeniørstudiet blir du rustet til å møte disse utfordringene, og bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet.

NTNU tilbyr byggingeniørstudiet i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Studiestedene har ulike faglige profiler og du kan velge mellom mange spesialiseringer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen