Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 54.00 (primær)
  • 58.50 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194703

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Fysioterapeuter har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, og hva som påvirker menneskenes bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet. Det inkluderer både fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer. Folkehelse er et gjennomgående tema i studiet. Du vil få en bred kompetanse i å utvikle, vedlikeholde og gjenopprette bevegelse og funksjon hos mennesker i alle aldre og på ulike arenaer. Slik kan du som fysioterapeut arbeide med å fremme mestring, livskvalitet, aktivitet og deltakelse. En sentral del av utdanningen handler om arbeid med rehabilitering og habilitering i samarbeid med andre helseprofesjoner. For fysioterapeuter er det essensielt å ha gode ferdigheter innen samhandling og kommunikasjon. De samhandlende, relasjonelle og samfunnsmessige sidene av fysioterapiyrket vektlegges gjennom helse studiet. Du vil få innsikt i dagens og morgendagens samfunnsmessige utfordringer, og hvordan innovasjon og teknologi kan bidra til å fremme helse. Studiet inneholder praksis over kortere og lengre perioder med et samlet omfang på 30 uker. Det er gode muligheter for studieopphold i utlandet, enten over et fullt semester eller i de lengre praksisperiodene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fysioterapi

Alle utdanninger innen