Fakta

Sted:
Trondheim
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Trondheim
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • 53.20 (primær)
  • 54.70 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194702
Ålesund
Opptakskrav: BIOI
Poenggrenser 2023:
  • 39.20 (primær)
  • 45.00 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194299

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

NTNUs bioingeniørutdanning kombinerer fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap. Du utvikler ferdigheter og lærer å bruke stadig mer avansert teknologi, som bidrar til bedre forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. Som bioingeniør er du en del av det diagnostiske teamet rundt en pasient. Du tar blodprøver og analyserer alle typer biologisk materiale, som for eksempel blod- og vevsprøver. Arbeidet gjøres både manuelt og ved hjelp av automatiserte analyseinstrument. Du får ansvaret for at analyseresultatet skal være riktig. Resultatene er viktige for diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. Det er viktig å være nøyaktig og å kunne samarbeide godt.

Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke innen forebygging og behandling av sykdom, og studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig. Du kan ta denne utdanningen ved NTNUs Campus Ålesund eller Campus Trondheim.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i bioingeniørfag

Alle utdanninger innen