Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 42.20 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 194704

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Er du interessert i helsefag og teknologi? Har du lyst til å lære om hørsel, hvordan den testes og hvordan mennesker med hørselstap kan hjelpes?

Som audiograf jobber du med mennesker i alle aldre, både barn og unge, voksne og eldre. Du gir råd og veiledning, foreslår tiltak som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens hørselsvansker og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte sine egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette, er det viktig at audiografen og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. En viktig del av audiografens arbeid er samarbeid med andre, både pasienter og deres nærpersoner, annet helsepersonell og pedagogisk personell. Samarbeidet kan foregå på tvers av tjenestetilbud, for eksempel mellom sykehus og kommune eller statlige tjenester.

Ved å ta en bachelor i audiologi ved NTNU i Trondheim vil du blant annet lære om hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre kommunikasjonen ved hørselsvansker, både hos personen selv og i miljøet rundt. Som en forutsetning for å kunne hjelpe vil du også lære om sykdommer, lyd og akustikk og psykologi. Etter fullført bachelor oppnår du den beskytta yrkestittelen audiograf, og kan starte i yrkeslivet som autorisert helsepersonell. Bachelorgraden kan bygges på med master- eller doktorgradsstudier ved NTNU eller andre universitet eller høgskoler.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i audiologi

Alle utdanninger innen