Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.90 (primær)
  • 46.50 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194704

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som audiograf jobber du med mennesker i alle aldre, både barn og unge, voksne og eldre. Som audiograf gir du råd og veiledning, og foreslår tiltak som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens hørselsvansker og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte sine egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette, er det viktig at audiografen og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. En viktig del av audiografens arbeid er samarbeid med andre, både pasienter og deres nærpersoner, annet helsepersonell og pedagogisk personell. Samarbeidet kan foregå på tvers av tjenestetilbud, for eksempel mellom sykehus og kommune eller statlige tjenester.

Ved å ta en bachelor i audiologi ved NTNU i Trondheim vil du blant annet lære om hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre kommunikasjonen ved hørselsvansker, både hos personen selv og i miljøet rundt. Som en forutsetning for å kunne hjelpe vil du også lære om sykdommer, lyd og akustikk og psykologi.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som audiograf, det får du gjennom Helsedirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i audiologi

Alle utdanninger innen